فرم تماس

   


  تماس با ما


  تلفن های تماس :

  035-36309393 الی 36309898-035


  آدرس :

  یزد - خیابان سیدگلسرخ - کوچه شاه‌ابوالقاسم- پارکینگ شاه‌ابوالقاسم- بوتیک هتل صفی خانی یزد


  راه های ارتباطی دیگر : 

  همکاران ما

  eghamat24
  snapplogo
  hotelyar
  iranhotelonline
  jabama
  hoomanhotle